Author Archives for Sreten Jakovljević

Т Р А Н З И Ц И Ј А

март 26, 2017 12:16 pm Published by Leave your thoughts

Транзиција, (прелаз), је појам  којим се означавају тзв. „транзицијске државе“, државе које  су у  прелазу  из наредбодавне, (комунистичко-комитетске), привреде у... View Article